Tôi thường tiếp cận một bản nhạc bằng đôi tai chứ không bằng đôi mắt. Với tôi, âm nhạc mới là quan trọng, thưởng thức âm nhạc với đôi tai và sự cảm nhận của chính mình thì hơn là qua những lời bình...