Recommend bạn cuốn Mô-da của Bằng Việt. Tác giả Bằng Việt chính là nhà thơ Bằng Việt (tất nhiên :D) nổi tiếng với bài Bếp Lửa chắc là ai cũng biết. Hồi trước được ông thầy dạy piano cho mượn đọc....