Theo em biết vì Yes_Iam_here không có đủ 3 triệu nên không dám đến dự offline, mong mọi người thông cảm :D