Đọc bài này của Nguyễn Thuỵ Kha thấy nhẹ nhàng, đầy chất thơ, copy vào đây cho mọi người đọc.

Có một thế giới tên là Chopin

(Ns. Nguyễn Thuỵ Kha)
Nếu cha tôi sinh sau F.Chopin một thế kỷ thì...