cabaduoivn mới tham gia diễn đàn à, với lại cũng mới chập chững học chơi đàn thôi, có thể tham gia offline để nghe mọi người nói chuyện được ko? (^_^)