âm nhạc là thứ quý giá trong cuộc sống,tôi cũng đang học nhạc,rất vui được biết bạn!!