"Ngay từ khi còn đi học, vụ án Lệ Chi Viên dẫn đến thảm án Nguyễn Trãi cùng ba họ bị tru di, Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ bị rơi đầu và oan khuất đã ám ảnh tôi.

Đặc biệt, năm 2008, tôi được đọc...