Đã lâu lắm rồi mình mới được đắm mình trong tiếng nhạc cổ điển, được hòa mình vào trong cái không khí rất ... cổ điển của forum. Mình cũng đã từng là dân NViện, và bây giờ thì đã rời xa. Bao nhiêu...