Ngón út của Horowitz do luyện tập mà ra đó chứ người bình thường làm sao có ngón út đủ khỏe như thế được ?