nghe kiểu kiểu như Mozart , nhưng không Mozart viết nhiều cái kiểu này quá nên chịu không dò ra được