Khái niệm về dấu, gam, hợp âm và giọng của bản nhạc

1. DẤU HOÁ:
- Trước hết bạn hãy làm quen với khái niệm “nửa cung”.Người ta lấy “quãng tám” chia thành 12 khoảng bằng nhau...