Bạn có thể nói cụ thể bạn ở đâu hoặc trình bày hoàn cảnh cụ thể hơn. Chắc chắn sẽ có nhiều người giúp! Chúc bạn thành công