bạn học violin đi hay lém đó. có gì mình dạy cho he. Mà đàn violin cũng rẻ ko như piano chỉ cần 4-5 triệu VND là có cậy đàn Nhật cũng tốt roài. học phí thì ở nhạc viện là 450.000 đó là học vào buổi...