Theo ý kiến và kinh nghiệm cá nhân thì em nghĩ nghe những bản thu âm của nghệ sĩ lớn để mình có hình dung cụ thể và kĩ lưỡng hơn về bản nhạc. Thực tế thì trên sheet được viết ra như thế nhưng có thể...