Khi mới học thì thấy nhanh và thật mạnh (ff) khó. Đến khi kha khá rồi thì lại thấy chậm và nhỏ(PP) mới là khó. có bài nhanh mới hay và bài khác ngược lại.Nhưng cái "hay" quá tương đối , bạn cứ theo...