http://www.youtube.com/watch?v=_Yd5bciprgk
em xin mở đầu bài viết bằng đoạn nhạc này, các bác thấy ảo không, đấy thế nhưng khi con bé chơi mấy bản nhạc chậm rì thì lộ ngay ra trình độ non...