Không thich thì thôi, chơi làm gì. Em nghe nhạc Trịnh 3 năm trươc, nhưng chưa nghe violin bao giờ.

Còn về tập, thì chơi chậm mà hay còn hơn chơi nhanh mà tồi. Em cũng gắng chơi nhanh, nhưng mà cứ...