Xin trich dẫn 1 vài câu trong quyển "Tìm hiểu nhạc giao hưởng" tập 1 của Cửu Vĩ về Anton Bruckner :

Là sản phẩm tiêu biểu của nươc Áo lạc hậu về kinh tế và phản động về chính trị, hình ảnh nhân...