Tưởng khó nhât bộ đồng là Trombone chứ.

Clarinet có khó lắm không ?

Nói vui nhé : voc dáng của người chơi Flute thường gầy ốm, ngược lại với thân hình đẫy đà của bac thổi Tuba. Vì flute tuy nhỏ...