mình cũng đang học sáo flute, sáo thì nhiều loại, giá từ 1tr8 (sáo TQ mạ niken) trở lên, ở các dòng cao hơn thì là mạ bạc. Mình đang học ở một thầy, giá mỗi buổi học là 50 k. Sáo flute nói chung là...