mình đang định mua con sennheiser HD600 mà chỉ nghe bằng FLAC trên máy thoi thì có nên không các bác @@, đang đau đầu vấn đề này