Bài này rất hay, bác Bagiai_Bach viết tiếp đi ạ...