bạn add nick kits.10th@yahoo.com mình sẽ check lại giá cho bạn...có vài ý kiến cần góp ý riêng với bạn