G.Szell có cái bản thu 4 ca khúc cuối của R.Strauss với E.Schwarzkopf ấy là đỉnh của chóp, chóp của top, :P: http://www.amazon.com/Strauss-Four-Last-Songs-Orchestral/dp/B00000GCAE