chào bà con cô bác, nhocti là thành viên mới. Thấy mọi người xôm tụ quá cũng vào cho vui. Em nhất trí với ý kiến của bác icpseabridge. Ông Kempff đàn Moonlight thực sự rất sâu sắc.