Rubinstein có biệt tài Chopin hóa Beethoven mà ;)) Ai chứ mình thì chịu không nổi kiểu đó. Gilels hoặc Kempff thì hiển nhiên là out of league. Anh Gould thì Gould hóa tất cả những gì ảnh ý chơi....