Hic...Con trai ko dạy à :(
À...Dạy Piano 1 tiếng tớ dạy Guitar lại 2 tiếng có đc k? ;)) Đổi ngang :d