Hôm nay tớ lại hỏi một câu khác nữa nhé: Ta có thể so sánh mỗi lần trình diễn, hoặc mỗi cách dàn dựng một tác phẩm cổ điển như một bản dịch thơ không, vì đó mỗi cách dàn dựng cũng thể hiện một cách...