Những ngày nghỉ hè thời sinh viên, trở về quê nhà- một vùng quê nắng nóng, chói chang nhưng yên tĩnh, một mình chìm đắm trong thế giới của Dostoievky và trong âm nhạc của Beethoven, với tớ là một...