Chủ đề hay đấy bác Escalante! Nhìn con đường đến với nhạc cổ điển của bác, tôi nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau ở vài nơi mà không biết http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/1.gif

...