Mình lại cực kỳ không thích Heifetz vì ông chơi bản này hơi nhanh. Anh Bùi Công Duy chơi hay nhất :D

Hoàn toàn đồng ý với em petite_phuong. Nghệ sĩ Việt Nam là chơi hay nhất. :D