Bạn Thanhtuan ở đâu vậy? HN hay tpHCM? có thể đến xem đĩa và danh mục chương trình được không?
Không biết xuất xứ nguồn của lô đĩa này của bạn ở đâu? nhưng trước đây, có thấy lô đĩa có một số chương...