Chào các ban
Mình lần đầu gửi đến diễn đàn nhờ các bạn đánh giá và tư vấn cho mình về tính hợp lý cho sự phối ghép bộ giàn của mình cũng như chất lượng âm thanh của nó. mình nghe vẫn cảm thấy tiếng...