Em rất thích chơi piano, tuy nhiên ở khu vực em ở ít có người dạy piano (chủ yếu là dạy organ thôi), em mong muốn tìm được thầy cô dạy piano tại khu vực Sóc Sơn đến Đông Anh. Thầy cô nào quan tâm...