mình có 1 người bạn đang muốn tìm người học piano tai gia,bạn ấy nhận dạy piano trên tinh thần muốn nâng cao khả năng sư phạm dạy học vả lại bạn muốn có thêm nhiều mối quan hệ lâu dài là chính:).hiện...