Mình là SV năm thứ 7 Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia,muốn dạy bạn nào có niềm đam mê và tìm hiểu guitar cổ điển mà không có thời gian học chuyên nghiệp.Ngoài ra bạn nào muốn học piano,organ có thể lh với...