Trời!!! :D
Piano và organ khác nhau một trời một vực, chả giống gì cả, ngay cả phím đàn cũng khác. Bác đã học piano thì đừng sờ vào đàn organ nữa nhé. Với cả học piano bây giờ muốn rẻ chỉ còn cách...