winrar sửa lỗi = cách bỏ qua phần bị hỏng và tiếp tục giải nén, thế nên đoạn nào hỏng thì vẫn bị hỏng, còn các đoạn khác thì vẫn nghe đc bt.

Bạn Trí lúc up cắt file bằng hjsplit ấy, chứ cắt bằng...