Bạn THANHTUAN có thể nói rõ nguồn gốc đĩa từ đâu được không ?

Một số chương trình bạn UP lên mình thấy bán ở Hàng Bạc, Tiêu biểu như Bộ đĩa Pavarotti ở HN mình thấy rất nhiều nơi bán và đĩa này...