Bởi vì download từ MF dạo này toàn bị lỗi =)). Hôm trước down album Sarah Chang từ link MF ở đây ỏ công ty bị lỗi, về nhà down MF từ link Vịt upload lên cũng lỗi. Cuối cùng vẫn phải bật eMule lên...