Nhân topic này, cho mình hỏi luôn : một số bản có ghi là, chẳng hạn : rhapsody, minuet hay schezo,... thì đó có phải là thể loại của bản đó không ? Mình có đọc được rằng minuet là đoạn nhạc thêm vào...