Èo! Luyện giọng cũng vất vả nhỉ! Nhưng mà những ai có năng khiếu rồi thì chắc luyện sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều nhỉ!