Em đang học lớp 9, tập piano có bị muộn lắm ko ạ? Em đã từng tập đàn organ, nhưng em tập từ hồi lớp 2, mà bị cô giáo dạy sai hết cả, chẳng dạy tí kiến thức nào, làm em mất hết cơ bản, bây giờ chỉ...