WoWwww bạn Charlotte lập topic này kì công ghê :x
Ôi để mà nhớ hết được các thuật ngữ này khó nhờ, nhưng chắc những người học chuyên nghiệp thì đều phải nhớ hết :p
Mà có phải bạn Charlotte học ở...