giọng bạn tốt thật, rất ấm, hát lại có cảm xúc nữa. theo suy nghĩ chủ quan của mình thì giọng bạn thuộc loại trầm. vì vậy cố gắng hát cao đuối là đúng rồi.