Bạn có thể dành 30phut mỗi ngày không?
Tay bạn có dị tật không?
Bạn gõ bàn phím có nhanh không?
Nếu OK bạn qua công ty chúng tôi. Chung tôi sẽ dạy bạn miễn phí.

LH: CÔNG TY PIANO TOÀN CẦU ...