phù, mới đọc có trang 1 và trang ...... 21 đã chóng mặt. Mà đây mới chỉ dành cho beginner :((, đến bao giờ mình mới hiểu được âm nhạc cổ điển đây.