Uh,minbhf cung bắt đầu nghe nhac cổ điển như bạn đấy,mà g biết trang web này nhưng thấy khó wa',khó mà hệ thống được K.thức về NCD,hi vọng các anh chị đi trc sẽ giúp đỡ những thành viên mới như chúng...