vậy cho tớ hỏi: ý kiến của các nhà phê bình có vai trò như thế nào ?
Khi mua đĩa, nhất là CD nhạc cổ điển, nhất là đĩa xịn (hoặc đồ Tàu làm nhái chất lượng cao) đều thấy kèm theo booklet cả. Trong...