@Ngocdung6011: Bạn học piano ah? Vậy bạn liên hệ với tớ qua đt 0988908932 nhé.Tớ là Linh(nhạc viện)